ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk

ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk
วันนี้เราจะมาดูวิธีการยิงปลากันแต่ละหลายคนคงเล่นเป็นกันดีแล้วครับสำหรับเกมยิงปลาก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยแต่เราจะมาดูวิธีการ ที่เราจะเล่นแบบไหนเล่นยังไงไห้ได้ ทำกำไรจากเกมยิงปลา

สำหรับเกมการยิงปลา สิ่งที่เราต้องบริหาร ก็คือ กระสุน สำหรับกระสุนในที่นี้นั่นหมายถึงเงินทุนของคุณครับ โดยใช้จำนวนกระสุนให้น้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่จะได้ สำหรับกรณีข้างต้น
ถ้าให้เข้าใจง่ายๆสิ่งที่ต้องทำก็คือ เราต้องจำกัดปริมาณกระสุนที่ใช้ให้ไม่เกิน 10 นัด (100 บาท) เพื่อให้ได้ ทำกำไรจากการยิงปลา ตัวนั้นสำเร็จนั่นเอง

กติกาและวิธีการเล่นเกมยิงปลา
เมื่อเข้าสู่ห้องเกมยิงปลาออนไลน์ของเรา จะมีห้องให้เราได้เข้าไปเลือกเล่น ซึ่งแต่ละห้องต่างกันที่ราคาขั้นต่ำของกระสุน เริ่มตั้งแต่ ราคากระสุน 1 – 9 บาท เหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะหัดเล่น ราคากระสุน 1 – 100 บาท – 1000 บาท ราคานี้ เป็นราคาที่ถือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจเทคนิคการเล่นทั้งหมดและมีความเชี่ยวชาญแล้ว

ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk
ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk

เราต้องเลือกว่าให้กระสุนแต่ละนัดที่ยิงออกไปแทนจำนวนกี่บาท เช่น ขั้นต่ำที่นัดละ 1 บาทเป็นอย่างต่ำ แต่ถ้าเพิ่มไปราคากระสุนแพงกว่านัดละ 1 บาทถ้าเรายิงได้ปลาตัวใหญ่ได้จะได้เงินรางวัลที่คุ้มค่ามากกว่า ในการยิงปลาได้สำเร็จ คือปลาตายนั้นแหละครับ เราก็จะได้รับรางวัลทันทีโดยจะมีการคำนวณเงินรางวัลดังนี้ครับ

ราคากระสุน xคะแนนของปลา = เงินรางวัล
เ ช่ น ก ร ะ สุ น ร า ค า 2 บ า ท x ป ล า ตั ว ใ ห ญ่ ไ ด้ 5 0 ค ะ แ น น = ไ ด้ รั บ เ งิ น ร า ง วั ล 1 0 0 บ า ท

เ พี ย ง แ ค่ นี้ เ อ ง ค รั บ สำ ห รั บ ก า ร เ ล่ น เ ก ม ยิ ง ป ล า ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ย า ก แ ต่ อ า จ จ ะ ต้ อ ง มี เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ล่ น นิ ด ห น่ อ ย เ พื่ อ ที่ จ ะ ไ ด้ เ งิ น คุ ณ ก็ เ ล็ ก ปั น ใ ห้ เ ป็ น เ งิ น กำ ไ ร ก้ อ น ใ ห ญ่ ค รั บ ผ ม

> > > > > > > > > ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก < < < < < < < < < <

คาสิโนออนไลน์ FIFA55 bnk ที่ทุกคนไว้ใจ

สวัสดีกันเช่นเคยครับกับ คาสิโนออนไลน์ FIFA55
เชื่อเลยว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ ปรมาจารย์ หรือ เซียน ในด้าน การพนันสำหรับในบ่อนตามสถานที่จริงๆกัน มาบางแล้วแต่ในวันนี้บ่อน “คาสิโนออนไลน์” อย่างเช่นเว็บ FIFA55 ที่เรานำมาเสนอ

กันอยู่บ่อยๆเนื่องจากมีนักเดิมพันเล่นมากที่สุด เพราะได้รับความเชื่อใจ มากที่สุดในด้านของ ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเเละ นักเดิมพัน ก็ยังสามารถ เล่นกับเซียนได้เช่นกัน

เพราะยุคแห่งการสื่อสารที่เชื่อมต่อถึงกันได้แค่ปลายนิ้วนี้ก่อให้เกิดชุมชนออนไลน์ที่ทำให้นักเดิมพันสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ในช่องทางสื่อสารต่างๆ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกมพนันต่างๆขึ้นครับ

สูตรในการเล่นและนี่ก็เป็นจุดเริ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกมพนันต่างๆขึ้นครับ บ้างก็มีแนวคิดมาสอนใจหรือบ้างก็มีสูตรในการเล่นมีเทคนิค มากมานโดยข้อมูลเหล่านี้นี่เอง ที่ทำให้นักพนันยุค

คาสิโนออนไลน์ FIFA55 bnk ที่ทุกคนไว้ใจ
คาสิโนออนไลน์ FIFA55 bnk ที่ทุกคนไว้ใจ

“คาสิโนออนไลน์” กลายเป็นเป็นเซียนพนัน ได้ไม่ยากเลยครับ หากใครทีรัก การเล่นเสี่ยงโชค จาก เกมคาสิโนต่างๆ FIFA55 เป็นทางเลือก ให้คุณได้มาเริ่มต้น เดิมพันกับเรา ได้ที่นี่ เพียงแค่สมัคร

ในการสมัครใช้เวลาเพียง 10 นาทีเพื่อให้ลูกค้าได้เป็นสมาชิกกับทางเว็บ
แต่อย่างไรก็ตาม การพนัน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสนุกและความรู้ของผู้ที่เล่นพนันได้นำ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ ดิ ม พั น ที่ ค า สิ โ น นั้ น เ อ ง ค รั บ

ห า ก รู้ เ ล่ น แ ต่ เ พี ย ง พ อ ห า ก รู้ เ รื่ อ ง แ ต่ พ อ ป ร ะ ม า ณ คุ ณ ก็ ส า ม า ร ถ เ ป็ น เ ศ ร ษ ฐี ก า ร พ นั น ไ ด้ แ ต่ ถ้ า ห า ก คุ ณ เ ป็ น เ ซี ย น แ ล้ ว เ ล่ น แ บ บ ไ ม่ ลื ม หู ลื ม ต า คุ ณ ก็ อ า จ จ ะ จ น ก็ กำ ห น ด ใ ห้ เ ช่ น กั น

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >

การทำเทิร์น เว็บ FIFA55 ทำอย่างไร ?

คาสิโนออนไลน์ ที่ดีที่สุด FIFA55 BNK มีโปรโมชั่นให้นักพนันเลือกเล่น มากมายรับโบนัสสูงสุด 10 % จากยอดฝาก หากนักพนันฝาก 1,000 บาทขึ้นไป รับโบนัส 10% เป็น 1,100 บาท หากแต่มีเงื่อนไขทำเทิร์น นักพนันส่วนใหญ่ เข้าใจใน การ ทำเทิร์น ดี

การทำเทิร์น
การทำเทิร์น เว็บ FIFA55 BNK

การทำเทิร์น

อยู่ที่โปรโมชั่นของแต่ละเว็บ หากมีกำหนดให้มี การทำเทิร์น 30เทิร์น นั่นก็หมายความว่า
หากเรามียอดฝาก 1,000 บาท คิดง่ายๆก็คือ 1,000 * 30 เท่ากับ 30,000 บาท ยอดเทิร์นก็
คือ เราจะ เล่นอะไรก็ได้ในเว็บคาสิโนออนไลน์ เช่น บาคาร่าแทงตาละ 1,000 บาท 30 Turn
ก็คือ เราแทง 30 ตานั่งก็เท่ากับ 30,000 บาท นั่นถึงจะเรียกว่าการทำเทิร์น เราถึงจะสามารถ
ถอนเงินออกมาได้ ถ้าเรารับโบนัสของทางเว็บ 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วเราฝากเข้าไป 500 บาท
เราก็จะได้ 550 บาท ในการทำเทิร์นก็คือ เราจะแทงในอัตราของเว็บคาสิโน ตาละ 100 บาท
5 ตา นั่นหมายถึง เราทำเทิร์นสำเร็จ และสามารถถอนเงิน ออกได้

แต่ถ้าเป็นการได้รับเครดิตฟรีของเว็บ FIFA55 อัตราการทำเทิร์นก็จะสูงกว่า ที่เราฝากเข้าแล้วรับโบนัส อยู่ที่ว่า เราได้รับเครดิตฟรีเท่าไหร่ และกฎกติกาของการทำเทิร์น เท่าไหร่ แต่เราขอแนะนำ ให้นักพนันลงทุนมากกว่า การรับเครดิตฟรี เพราะถ้าเราลงทุนเราไม่จำเป็นต้องทำเทิร์นสามารถถอนออกได้ เลย หาเพื่อนๆฝากเข้าไป 500 บาท เครดิตในการเล่นของเพื่อนๆในเว็บคาสิโน ออนไลน์ ก็จะมีอยู่ 500 บาท นั่นก็หมายความว่า หากเพื่อนๆ แทงเกมคาสิโนออนไลน์ หรือแทงบอล ได้กำไรมา 300 บาท เครดิตของเพื่อนๆ ก็จะอยู่ที่ 800 บาท สามารถถอนออกมาได้เลย โดยไม่มี เงื่อนไขการทำเทิร์น เพราะเราไม่ได้รับโบนัส

นำมาฝากกันสำหรับนักพนันหน้าใหม่ของเว็บ FIFA55 ในการรับเครดิตฟรี หากใคร ที่รับเครดิตฟรีก็ต้องทำใจ ในการทำเทิร์น เงื่อนไขแต่ละเว็บ และเว็บ FIFA55 สามารถฝากขั้นต่ำได้ 100 บาท เพียงแค่นี้ เราก็สามารถเล่นเว็บคาสิโนออนไลน์ได้ โดยไม่ต้อง กังวลอีกต่อไป

กลับสู่หน้าเว็บไซด์ หลักเพื่ออ่านบทความอื่นๆ >> uygunbiletbul.com

FIFA55 ชื่อนี้ที่ใคร ๆ ก็รู้จัก กันเป็นอย่างดี

FIFA เว็บคาสิโนออนไลน์ ที่เปิดให้เราได้ใช้บริการมาแล้วมากกว่า 10 ปี ไม่ต้องพูดถึงความมั่นคง เพราะดูจากระยะเวลาที่ FIFA55 อยู่มาแล้ว ก็นานพอสมควร และมีนักพนันที่ใช้บริการ กับ FIFA55 อยู่ตลอดในปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่าแสนคน

นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึง ของ FIFA55 ถ้าถามว่าทำไมนักพนันส่วนใหญ่จึงเลือกเล่นเว็บนี้ ตอบได้ไม่ลังเลเลยครับ เพราะ เว็บของเรา รวบรวมเกมคาสิโน ออนไลน์ คาสิโนสด แทงบอลออนไลน์ หวย ไก่ชน มวย และกีฬาต่างๆมากมาย

ไว้ในเว็บเดียว แค่เราเปิดบัญชี กับทางเว็บ แค่บัญชีเดียว ไม่ต้องยุ่งยากไปสลับ password ให้ปวดหัว เพราะมีแค่ Password เดียว

สามารถ เลือกเล่นได้ ทุกอย่าง จบ ครบ ในเว็บเดียว FIFA55

และมีความทันสมัย กว่าเว็บคาสิโนอื่น การฝาก – ถอนก็ง่าย และรวดเร็ว เพราะ FIFA55 ใช้ระบบออโต้ทั้งหมด จึงทำให้เรา สะดวก และเข้า เล่นได้เร็วขึ้น หากนักพนันคนไหน ที่กำลัง เว็บพนัน เดิมพัน คาสิโนออนไลน์ ที่มั่นคง และรวดเร็ว เว็บ FIFA55 เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนักพนัน หากใครที่กลัวว่า ถ้าสมัครไปแล้ว จะเข้าได้หรือเปล่า

สำหรับมือถือ ของเรา

เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับ เพราะเรามอบความสะดวกสบาย ให้นักพนันที่มาใช้บริการของเราอยู่แล้ว ไม่ว่าลูกค้าจะใช้มือถือรุ่น ระบบอะไร สามารถรองรับได้หมดเลย ครับ ไม่ต้องกลัวว่า จะเล่นไม่ได้ หรือเข้าไม่ได้

SA Gaming จาก FIFA55 มีอะไรให้เล่นบ้าง

คาสิโนออนไลน์ หลายๆท่านอาจจะรู้จัก แหละผมเชื่อว่า ถ้าคุณเป็นนักพนันออนไลน์ คุณจะต้องรู้จักกับคาสิโนออนไลน์ที่ชื่อ SA Gaming ในเว็บ FIFA55 แน่นอน แต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก วันนี้ผมจะพาผู้เล่นหน้าใหม่ ทุกท่านไปรู้จักกับเจ้า SA Gaming กันครับ

คาสิโนออนไลน์ SA Gaming

คือคาสิโนออนไลน์ที่ เปิดให้บริการในเว็บ FIFA55 เป็นคาสิโนสด + เกม รูปแบบหน้าเว็บ ก็ออกแบบได้เรียบร้อย แต่ดูหรูหรา แบ่งหมวดหมู่ได้ชัดเจน เล่นง่าย สนุก เพลินๆ เลยครับ เข้าไปภายในเกม จะมีดีลเลอร์สาวในชุด Sexy สีดำ คอยให้บริการ และนี้คือ คาสิโน อันดับ 1 เลยก็ว่าได้นะครับ ดีเวอร์วัง

SA Gaming

เกมเดิมพันภายในคาสิโน

 • บาคาร่า S A Gaming ถือว่าเด่นที่สุดแล้วในเรื่องของบาคาร่าแล้ว มีโต๊ะบาคาร่าให้เราเล่นทั้งหมด 16 โต๊ะ และ มีโหมดแบบพิเศษ คือโหมดลุ้นไพ่เองอีก 3 ห้อง
 • รูเล็ต วิธีการเล่นคือ การปล่อย ลูกเหล็ก บนล้มหมุนที่มีหมายเลข 0 ถึง 36 สุดยอดเกมหมุน จากฝั่งยุโรป มีสถิติชี้แจงอย่างละเอียดเลยครับ
 • เสือมังกร เกมไพ่ 1 ใบ วัดกันไปเลย ใครใหญ่สุด เป็นการเดิมพันแบบ ออริจินอล ครับ มีช่องเดิมพันแค่ 3 ช่องเท่านั้น ได้แก่ เสือ มังกร และ เสมอ
 • Fan Tan เกมกำถั่ว วิธีการเล่นก็นำ เม็ดกระดุมมาวาง แล้วนำถ้วยมาคว่ำหน้าลงไปบนกองเม็ดกระดุม หลังจากนั้นดีลเลอร์ก็จะนับเม็ดกระดุม แถวละ 4 เม็ด ให้เราทำนายว่าชุดสุดท้าย จะเหลือกี่เม็ด 1 2 3 หรือ 4 เม็ด
 • Sic Bo หรือไฮโลนั่นแหละครับ วิธีการเล่น เขย่าลูกเต๋า 3 ลูก โดยจะให้ผู้เล่นทำนายว่า ลูกเต๋าจะออกเลขอะไรบ้าง
 • Multi-Bet เมนูนี้จะเป็นการเดิมพัน แบบหลายๆโต๊ะ รวมกัน โดยคุณสามารถแทงได้ทั้งหมด 20 โต๊ะ พร้อมกันเลยทีเดียว
 • Slot เกมหมุนวงล้อที่ไดรับความนิยมอย่างมาก และมีแทบทุกคาสิโน วิธีการเล่นคือให้ผู้เล่น หมุนภาพสัญลักษณ์ให้เรียงกันตามที่เกมกำหนด S A Gaming มีเกม สล็อตทั้งหมด 37 เกม
 • เกมยิงปลา เกมที่ฮิตและมาแรงที่สุดในขณะนี้ วิธีการเล่น ให้เรายิงปลาที่อยู่ในหน้าจอจนกว่าจะตาย แค่นั้นเองครับ

ดี จ ริ ง ๆ ค รั บ ที่ นี้ เ ล่ น ง่ า ย ส บ า ย ๆ เ พ ลิ น ๆ เ ล ย ค รั บ บ า ค า ร่ า โ ห ม ด ลุ้ น ไ พ่ น่ า จ ะ มี แ ค่ ที่ นี่ ที่ เ ดี ย ว เ ท่ า นั้ น ถ้ า คุ ณ อ ย า ก ลุ้ น เ อ ง ต้ อ ง ที่ F I F A 5 5 เ ล ย ค รั บ

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Uygunbiletbul.com

เดิมพัน ที่ได้เปรียบและเสี่ยงน้อยที่สุด

เดิมพัน รูปแบบไหนมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ กับสมาชิกชาว FIFA55 BNK วันนี้เรามาเลือกวิธี เดิมพัน รูปแบบไหนสามารถลดความเสี่ยงน้อยที่สุดในแต่ละครั้ง การแทงบอลชุดถือเป็นรูปแบบการเดิมพันที่มีความเสี่ยงไม่น้อยอยู่ที่เราจะเลือกเดิมพันด้วยรูปแบบไหน แล้วสามารถลดความเสี่ยงจากการเดินทางในแต่ละครั้งได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเพื่อนๆชาว FIFA55 BNK เพื่อเลือกรูปแบบการเดิมพันที่ดี ด้วยจำนวนความเสี่ยงที่ไม่ได้ถือว่ามากเกินไป จึงต้องคำนวณความเสี่ยงที่เราพูดถึง คือ จำนวนคู่บอลที่ยิงมากเท่าไหร่ มันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อเพื่อนๆแต่ละคนลดความเสี่ยงต่างๆลงได้ด้วยการลดจำนวนคู่บอลให้เหลือน้อยที่สุดทุกรูปแบบการเดิมพัน ที่เพื่อนๆเลือกพี่จะเล่นกับบอลชุด ไม่ว่าเดิมพันด้วยบอลกี่คู่มันก็ถือว่าจะช่วยลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ว่าจะการเดิมพันเหล่านั้นได้ ไม่ว่าเพื่อนๆ จะเลือกเดิมพันจำนวนบอลกี่คู่ก็ตาม ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ จำนวนคู่บอลที่เราเลือกเอามาวางเดิมพัน หากเลือกคู่บอลเอามาเดิมพันไม่ได้มีจำนวนมากจนเกินไปมันย่อมมีโอกาสในการที่จะทำกำไรให้เหลือน้อยที่สุด เราควรเลือกรูปแบบของราคาต่างๆ เพื่อมาช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำกำไรมากขึ้น เมื่อเลือกรูปแบบการเดิมพันที่ดี มันย่อมหมายถึง ทางเลือกที่จะทำให้เกิดกำไรขึ้นมาในแต่ละครั้ง แม้เราจะเลือกเดิมพันด้วยจำนวนเงินมากขนาดไหน มันก็จะทำให้เราได้ผลกำไรนั้นไม่ยาก

แต่ถ้าเพื่อนๆเลือกเอาความเสี่ยงต่างๆ มาเดิมพันมากเกินไป มันจะทำให้โอกาสที่ได้เงินจากการเดิมพันในแต่ละครั้งลดน้อยลงไปด้วย ทุกรูปแบบการเดิมพันกับบอลชุดมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเดิมพันเหล่านั้นให้เป็นไปได้ดั่งใจของเรา หากเพื่อนๆ FIFA55 BNK คนไหนที่อยากทำกำไรให้ได้มาก จะต้องลดความเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการทำเงินให้ได้มาก

ติดตามรับชมบทความดี ๆ ได้ต่อที่ลิ้งเลยนะค่ะ http://uygunbiletbul.com/

BullBull ไพ่จากแผ่นดินใหญ่โดย FIFA55

เกมส์คาสิโนในเว็บ FIFA55 BNK นั่นมีให้เราเลือกเล่นมากมายเหลือเกิด เกมคาสิโน่ที่ฮิตๆ นั่น
ก็จะมี บาคาร่า และเสือมังกร แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง เกมไพ่อีกชนิดหนึ่ง นั่นก็คือเกมส์ไพ่ BullBull หลายคนคงจะยังไม่รู้จักกับเจ้าไพ่ตัวนี้ ว่ามันคืออะไร มีวิธีการเล่นยังไง วันนี้เราจะมา
พาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้านี่ ที่อยู่ใน FIFA55 กันครับ

ไพ่ BullBull ได้ถูกคิดค้นขึ้นจากทางตอนเหนือของประเทศจีน และได้รับการยอมรับและนิยมเล่นกันในเฉพาะประเทศจีนเท่านั้น ล่าสุดเกมส์ไพ่ ดังกล่าว ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศ ในแถบเอเชีย เกมส์ไพ่ จะถูกแจกคนละ 5 ใบ และมีไพ่ทำนาย 1 ใบ ว่าจะเริ่มแจกไพ่ที่ใครก่อน โดยการแจกไพ่วนขวามือของเรา

วิธีการเล่น

การเล่นมาตราฐานของ FIFA55 นั้นจะใช้ไพ่ทั้งหมด 52 ใบ วิธีการเล่นก็คือไพ่ใบแรก เป็นการทำนายการแจกไพ่ โดยแจกวนขวา จะมีผู้เล่นทั้งหมด 4 คน โดยแบ่งเป็น Player 3 คน Banker 1 คน แจกไพ่คนละ 5 ใบ เราสามารถเลือกแทง Banker หรือ Player ก็ได้ มีช่องให้วางเดิมพันทั้งหมด 12 ช่อง คุณสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการเล่น ฝั่งไหน

FIFA55
ภาพภายในเว็บไซด์ FIFA55

อัตราการจ่าย

 • อัตราการจ่ายเมื่อชนะ
 • 5 Gong Equal 1 : 0.95 Double 1 : 4.75
 • Bull Bull Equal 1 : 0.95 Double 1 : 2.85
 • Bull7 – Bull 9 Equal 1 : 0.95 Double 1 : 1.90
 • No Bull Equal 1 : 0.95 Double 1 : 0.95
 • อัตราการจ่ายเมื่อแพ้
 • 5 Gong Equal 1 : 1 Double 1 : 5
 • Bull Bull Equal 1 : 1 Double 1 : 3
 • Bull7 – Bull 9 Equal 1 : 1 Double 1 : 2
 • No Bull Equal 1 : 1 Double 1 : 1

วิธีการนับแต้ม

 • No Bull คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ไม่ลงตัว
 • Bull1 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 1 หรือ 11
 • Bull2 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 2 หรือ 12
 • Bull3 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 3 หรือ 13
 • Bull4 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 4 หรือ 14
 • Bull5 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 5 หรือ 15
 • Bull6 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 6 หรือ 16
 • Bull7 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 7 หรือ 17
 • Bull8 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 8 หรือ 18
 • Bull9 คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 9 หรือ 19
 • BullBull คือ แต้มรวมของไพ่ 3 ใบ แล้วนำมาหารด้วย 10 ลงตัว และไพ่อีก 2 ใบ มีแต้มรวมเท่ากับ 10 หรือ 20
 • 5 Gong คือ ไพ่ทั้ง 5 ใบ มีแค่ J,Q และ K เท่านั้น

กลับสู่หน้าหลักเพื่ออ่านบทความอื่น >> Uygunbiletbul

หาเงิน ? ยังไงในคาสิโน

หาเงิน ในการเล่นการพนันออนไลน์

ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการ หาเงิน ในการเล่นการพนันออนไลน์ ว่ามันสามารถทำได้จริง ? เรา
จะมาวิเคราะห์กันแบบ ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเอาความเป็นไปได้มาเกี่ยวข้อง การ หาเงิน ใน เกมการ
พนันออนไลน์นั้น อันดับแรกเลยก่อนที่จะเริ่มการหาเงินก่อน เราก็ต้องมองหาแหล่งเงิน แหล่ง
ทอง ที่ดีสะก่อน มิเช่นนั้น เราอาจจะกลายเป็นเหยื่อให้มิฉฉาชีพ มาหลอกเอาง่ายๆ

การหาแหล่งเงินที่ดีๆ ก็เริ่มจากเว็บไซด์ ที่มีความหน้าเชื่อถือ ได้รับการันตีจากยอดผู้เล่น ที่ใช้เป็นจำนวนมาก เป็นหลัก ซึ่งยกตัวอย่างเช่นเว็บที่เป็นกระแสในคนในวงการพนันก็รู้จัก ก็คือเจ้า FIFA55 นั้นเอง ต้องบอกเว็บนี้เป็นเว็บที่ความปลอดภัยเรื่องการเงินนี้เป็นอันดับ 1 เลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะการโอน ฝาก ถอดเยอะแค่ไหน จะหลักแสน หลักล้าน ก็มีการทำถอนได้จริง เมื่อได้เว็บที่ดีแล้วเราก็เริ่ม กระบวนการหาเงินเราต่อไปกันเลย

เลือกเกมที่เราถนัด มีชัยไปกว่าครึ่ง

การเลือกเว็บที่เราถนัดและดูผลประกอบการว่าทำให้ผู้เล่นได้เปรียบไหม นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะเกมบางเกมนั้น ดูแล้วยังไง อัตราที่เราจะชนะนั้นมีน้อยเหลือเกิน แต่ก็มีบางเกมที่เราไม่สามารถมองอัตราความเสี่ยงเป็น เปอร์เซ็นได้เลยแต่ก็สามารถทำให้เรารวยได้ในเพียงคืนเดียว ยกตัวอย่างเช่น สล็อต หรืออีกชื่อคือ สล็อตแมชชีน เจ้าสล็อตนั้น จะมีสิ่งที่เรียกว่า แจ็คพอต ที่จะทำให้เราได้รับเงิน มหาศาลได้ในทันที แถมยังมีการหมุนฟรี หรือเรียกในทางการเล่นว่า Free spin ที่ทำให้เราได้หมุนโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว แถมยังได้รับราลวัล เหมือนเดิมทุกอย่าง เหมือนตอนที่ใช้เงินหมุน นั้นจึงเป็นเกมอีกนึงที่สามารถทำให้เรารวยด้วยเช่นกัน แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกเกมนึง แต่เราสามารถที่จะมองเห็นเป็นเปอร์เซ็นในการชนะได้ ง่ายๆ นั้นก็คือ

บาคาร่า ที่ใครๆก็รู้จัก

เจ้า บาคาร่า นี้อย่างที่ทุกคนรู้ดีว่า การที่เราชนะนั้นขึ้นอยู่ที่ แต้ม ของหน้าไพ่ และมีการแทงแค่ 3 ฝั่ง คือ
1. การแทงเพเยอร์ ซึ่งอัตราการจ่ายของที่เราจะได้รับก็จะเป็น 1 : 1 จากยอดแทงของเรา
2. การแทงแบงเกอร์ ซึ่งอัตราการจ่ายของที่เราจะได้รับก็จะเป็น 1:0.75 จากยอดแทงของเรา
3.การแทงเสมอ ซึ่งมีอัตราการจ่าย 1:8 จากยอดแทงของเรา

หลักก็ๆจะมีอยู่ 3 ฝั่ง (โดยวันนี้ผมจะไม่เอาการแทงแบบ เลขคู่ รายละเอียดของพวก ไพ่เพเยอร์กับแบงค์เข้ามารวม)

หาเงิน
หาเงิน

และนั้นก็เห็นได้เลยว่าตอนนี้ การแทงที่เราจะชนะนั้น มันมีผลเป็น 50/50 เพราะถ้าผลออกเสมอเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้น และการแทงที่จะมาเพื่มโอกาศ ที่ว่า 50/50 นั้นก็คือวิธีการที่นักพนันใช้กัน นั้นคือการ แทงทบ หรืออธิบายเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆ คือการ แทงซ้ำฝั่งเดิม แต่เพื่มมูลค่า เงินในการแทงรวมกับของเราที่เสียไปในตาที่แล้วด้วย แต่ถ้าในกรณีที่ตาแรก เราก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเพื่มยอดแทงให้แทงปกติ หลักการนี้จะเพื่ม โอกาสชนะในแต่ละไม้ เป็น 60/40 ไม้ต่อไป 70/30 และ 80/20 นั้นเอง แต่การทำแบบอย่างที่คิดกันคือเราจำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะพอสมควร แต่ด้วยหลักการนี้ทำให้มีหลายคนๆ ส า ม า ร ถ ก อ บ โ ก ย เ งิ น อ อ ก จ า ก บ่ อ น ค า สิ โ น ไ ด้ ห ล า ย ต่ อ ห ล า ย ค รั้ ง

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Uygunbiletbul

FIFA55 BNK พนัน ไก่ชน ออนไลน์

FIFA55 ไก่ชน สเต็ป 1

ไก่ชน หรือ พนันไก่ชน เป็นกีฬาเดิมพันพื้นบ้านที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนานในประเทศไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาจเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการพนันพื้นบ้านสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณสามารถที่จะเล่นพนันไก่ชน
ออนไลน์ได้แล้ว FIFA55 BNK เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์ของเราได้ทันทีผ่านมือถือเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ไก่ชน
พนัน ไก่ชน ออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็น ไก่ชนไทย ไก่ชนพม่า ก็สามารถเล่นได้ในระบบ เมนูภาษาไทย กฎกติกาการชนไก่ที่บ่อนไก่ส่วนใหญ่นิยมใช้กัน

1. หากมีการต่อสู้วันครบ 8 ยกแล้ว จะไม่รู้ผลแพ้ – ชนะถือว่า เสมอกัน

2. ถ้าพิสูจน์แล้วว่าไก่ตัวใดตัวหนึ่งถูกวางยา กรรมการมีสิทธิ์ไม่คืนเงินเดิมพัน หรือหากรู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวางยา กรรมการมีสิทธิ์ที่จะปรับให้ฝ่ายนั้นแพ้ได้

3. เมื่อมีการให้น้ำระหว่างที่มีการพักยก ครบกำหนดเวลาแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยังไม่นำไก่เข้าสู่สังเวียน กรรมการจะทำการวางขันน้ำในโหลน้ำ 3 ครั้ง ถ้ายังไม่มีการนำไก่ตัวนั้นเข้ามาในสังเวียน ถือว่าเป็นฝ่ายแพ้

4. เมื่อไก่ตัวใดตัวหนึ่งโดนตีจนตาบอด 2 ข้างกรรมการจะถือว่าไก่ตัวนั้นแพ้

5. ในขณะที่กำลังชนกันนั้น ถ้าหากผู้ใดฝ่ายหนึ่งไปถูกหรือจับต้องตัวไก่ไปนั้นจะถูกปรับให้แพ้

6. เมื่อไก่ตัวใดตัวหนึ่งมีการหนี และไม่ยอมสู้ กรรมการให้ทำการจับมาสู้ครบ 3 ครั้ง แล้วยังไม่มีการสู้ กรรมการจะถือว่าไก่ตัวนั้นแพ้

น อ ก จ า ก ก ฎ ก ติ ก า ใ น ก า ร ช น ไ ก่ ที่ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จำ สั ง เ วี ย น แ ล้ ว ก า ร ตั ด สิ น ผ ล แ พ้ – ช น ะ เ รื่ อ ง ขึ้ น อ ยู่ กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ไ ก่ ทั้ ง ส อ ง ด้ ว ย

วั น นี้ ข อ ตั ว ล า ไ ป ก่ อ น จ ะ มี บ ท ค ว า ม ดี ๆ ม า ใ ห้ ทุ ก ท่ า น อ่ า น เ รื่ อ ย ๆ

ก ลั บ สู่ ห น้ า แ ร ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Uygunbiletbul

บาคาร่า โหมดใหม่ ลุ้นไพ่เองจาก FIFA55 BNK

เบื่อกันหรือยังกับการเล่น บาคาร่า ในแบบเก่าๆที่ไม่มีสิทธิ์ลุ้นไพ่ ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมในการเล่น วันนี้ผมมีการเล่นบาคาร่ารูปแบบใหม่จาก FIFA55 BNK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกัน แน่นอนว่าต้องเป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วครับ ท่านจะได้อารมณ์ร่วมมากขึ้น เมื่อเล่นโหมดสเปเชี่ยล บา คา ร่า ให้อารมณ์เหมือนท่านนั่งเล่นอยู่ที่ Casino แบบ Realtime เลยก็ว่าได้ ส่วนวิธีการเล่นจะเป็นยังไงไปดูกันครับ

บาคาร่า
บาคาร่า แบบลุ้นไพ่เอง


1.ก่อนอื่นคุณต้องมียูสเซอร์ในการ Login เข้าสู่ระบบก่อนโดยวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเว็บไซด์ www.fifa55bnk.com และ@Line ไปที่ @FIFABNK เรามีคอลเซ็นเตอร์คอยรองรับทุกท่านอยู่ตลอด 24 ชม ครับ
2.หลังจากได้ User และ Pass สามารถ Login ง่ายๆ โดยการกดที่เมนูทางเข้า FIFA55 แล้วจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ด้านบนขวาจะมีช่องให้กรอก User กับ Pass ครับ ง่ายๆใช่ไหมครับเพียงแค่เท่านี้ท่านก็จะเข้าไปสู่หน้าเมนูต่อไปแล้วครับ
3.หลังจาก Login เรียบร้อยแล้วก้จะเข้ามาสู่หน้าจอของ Zone Sport นะครับเดี๋ยวบทความหน้าผมจะมาพูดถึงตัว sport ให้ฟังว่ามันมีเมนูอะไรบ้าง เอาล่ะวิธีเข้าเล่นบาคาร่า ด้านบนจะมีเมนูคาสิโนอยู่ กดคลิกเพื่อเข้าไปเล่นได้เลย
4.กดเลือกเมนูไปที่ห้อง SA Gaming แล้วเลือกห้องพิเศษบาคาร่าครับ เนื่องจากระบบยังใหม่อยู่ ห้องที่สามารถเล่นแบบลุ้นไพ่อาจจะมีจำกัด แต่ก็เพียงพอต่อผู้เล่นทุกท่านแน่นอนครับ เลือกห้องพิเศษบาคาร่าซักห้องหนึ่งแล้วก็ลุยกันเลยครับ

เ พี ย ง แ ค่ 4 ส เต็ ป เ ท่ า นั้ น คุ ณ ก็ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป เ ล่ น บ า ค า ร่ า โ ห ม ด ลุ้ น ไ พ่ เ อ ง ข อ ง ท า ง FIFA55 BNK ไ ด้ แ ล้ ว ง่ า ย ๆ ใ ช่ ไ ห ม ล ะ ค รั บ แ น่ น อ น เ ว็ บ พ นั น อ อ น ไ ล น์ ที่ ดี ต้ อ ง มี ท า ง เ ข้ า ที่ ง่ า ย เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า แ ร ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น > > Uygunbiletbul